Někteří hráči časem viděli rozmazaně.

Někteří hráči časem viděli rozmazaně.