Pokyny pro zacházení s invalidními šachisty

 

1. Tato pravidla budou použita u všech soutěží započítávaných na FIDE.

2. Nikdo nemá právo odmítnout hrát s invalidním šachistou, se kterým byl spárován.

3. Veškerá šachová utkání musí být přístupná všem. Těm, kteří se nemohou dostat na místo konání, musí být umožněna přijatelná alternativa s dohledem.

4. Až budou známí všichni soutěžící, je třeba rozeslat oběžník. Tento oběžník bude obsahovat vstupní formulář s obvyklými otázkami o tom, zda potenciální soutěžící nemá určitý handicap, který by vyžadoval zvláštní zacházení. Soutěžící musí informovat organizátory o těchto problémech nejdéle 20 dní před začátkem konání soutěže. 

5. Žádný invalidní šachista nesmí být "penalizován" v souladu s č. 6.7d a 8.1e pravidel šachu kvůli invaliditě.

    pozn. Autora webu: Doplňuji tu oba výše zmiňované články, ať každý hned ví o co jde

    6.7d   Není-li hráč schopen obsluhovat hodiny sám, může touto  činností pověřit asistenta, který musí být přijatelný pro rozhodčího. 
    Rozhodčí v tom případě vhodným způsobem nastaví hráčovy hodiny.)

    8.1.e Nemůže-li hráč partii zapisovat, může se souhlasem rozhodčího určit pomocníka, který bude tahy zapisovat.

    Rozhodčí nastaví hodiny tomuto hráči přiměřeným způsobem.

6. Každý invalidní hráč má právo včas zažádat o umístění potřebného vybavení, pokud toto neznevýhodní protihráče či další soutěžící. Organizátor soutěže se musí ujistit, že je postaráno o potřeby obou soutěžících.

7. Je třeba poskytnout všechny potřebné informace, včetně map místa konání zobrazující umístění toalet, občerstvení a únikových východů.

8.  Při všech soutěžích musí být přítomen lékař. Organizátor a hlavní rozhodčí musí znát telefonní číslo místní nemocnice a lékaře.

9.  Pokud se invalidní soutěžící nemůže dostat k občerstvení, je třeba podniknout opatření k nápravě.

10. Pokud soutěžící není schopen zmáčknout vlastní hodiny nebo pohybovat figurkami, je třeba poskytnout k dispozici asistenta, pokud protihráč nebude ochoten tuto roli převzít. Pokud se protihráč rozhodne věnovat se roli asistenta, hlavní rozhodčí mu může udělit čas navíc.

11. Soutěžícímu budou poskytnuty kopie všech zpráv vytištěných velkými písmeny, pokud si o to včas zažádá. Pokud soutěžící i přesto text nepřečte, je třeba mu tyto zprávy přečíst.

12. Doporučuje se, aby se při utkáních postupovalo podle pravidel, že pokud hostující tým sdělí, že má hráče s handicapem, domácí tým musí udělat vše pro to, aby se tento hráč mohl utkání zúčastnit.

13. Doporučuje se, aby každá národní šachová federace měla úředníka pro záležitosti týkající se invalidů.

14. Důrazně se doporučuje, aby se všichni organizátoři šachových turnajů seznámili s těmito pokyny.

 

Důležité body, které je třeba vzít v úvahu:

 

Organizace turnajů:

 

1. Pouze jedna partie u stolu: v případech, kdy je potřeba asistenta, je nutné mít větší stůl (šířka 2 m pro případy asistence), který bude umístěn odděleně

2. Prostory mezi řadami stolů by měly být dvakrát tak dlouhé (invalidní vozíky)

3. Rozhodčí by měli být přístupní pro všechny hráče.

4. Je třeba vzít v úvahu možnost potřeby více elektrických zásuvek: někteří zrakově postižení hráči využívají lampy. Tyto lampy nesmí rušit protihráče.

5. Berte slepého šachistu opakovaně na stejná místa (naučí se znát cestu do odpočívárny a zpět ve velmi krátkém čase!) a nechejte jim stejného asistenta po dobu celého turnaje.

 

Asistenti:

1. Asistenti by měli mít pouze minimální znalosti o šachách, znalost jazyka není tak důležitá, protože většina handicapovaných hráčů hovoří pouze mateřským jazykem.

2. Asistenti slepých hráčů by měli znát názvy figurek v jejich jazyce.

3. Asistenti slepých hráčů by měli hráče informovat, pokud se chystají opustit hrací prostor.

4. Asistenti by měli zapisovat každý tah figurkou: tento krok je důležitou pomocí pro rozhodčího.

 

Organizace turnaje

 

1. Je třeba zorganizovat setkání všech hráčů před samotným turnajem, nejlépe v místě konání turnaje.

2. Pokud je to možné, hraje se pouze jedno kolo za den.

 

Rozhodčí:

 

1. Po spárování rozhodčí rozhodne o tom, na kterých hracích plochách bude kdo hrát. Někteří hráči (zrakově postižení) by měli vždy hrát na stejné ploše, zatímco větší hrací plocha by měla být připravena pro hráče na invalidním vozíku.

2. Návrhy a připomínky patří do rukou asistenta. Všichni hráči si mačkají hodiny sami, vyjma hráčů, kteří tohoto nejsou fyzicky schopni.

3. V případě časových tísní se zrakově postiženým hráčem by měl rozhodčí vědět, že hráč, který není zrakově postižen, může odpovědět téměř okamžitě. Pravidla soutěže by proto měla osvobodit zrakově postiženého hráče z povinnosti zaznamenávat tahy během posledních pěti minut i v případě, že přídavek za tah je 30 a více vteřin. Zrakově postižený hráč by měl po skončení časové tísně doplnit partiář.

 

originál v angličtině