Disharmonie v rozmístění figur

    Viděli jsme, jak špatná pozice jedné figury ovlivňuje průběh šachového boje. A co říci o případech, kdy několik figur je umístěno špatně? Tu hovoříme o disharmonii figur. Probereme příklad,který má starou historii, ale je stále poučný.

 

Botvinnik - Judovič  (Leningrad 1933)

 
 
 

    Co možno říci v závěru tohoto oddílu? Snažte se řídit těmito principy. Souhrnná síla dvou figur není vždy rovna součtu síly jednotlivých figur. Je-li pozice harmonická, zvyšuje se jejich síla, při disharmonii se snižuje.

    Určit harmonii pozice, to je konkrétní úkol pro konkrétní pozici a zde těžko dát obecnou radu. Vše záleží na konkrétní analýze a hlubokém pochopení zvláštností rozmístění sil.

předešlá stránka -  Špatná pozice jedné figury

obsah

další stránka -  3. Centrum