Otevřené sloupce

 

    Není již třeba zvlášť zdůrazňovat význam otevřených sloupců a jejich vliv na průběh partie. Na otevřených sloupcích věže a dáma napadají slabé soupeřovy pěšce. Věže dostanou možnost vniknout do srdce nepřátelského tábora.

    Ovládnutí volného sloupce je solidní poziční výhodou, může být dokonce i rozhodující.

    Otevřené sloupce mají význam jen tehdy, jsou-li na nich objekty útoku nebo když  slouží jako komunikace pro přeskupení sil, zpravidla věže k hlavnímu místu boje V našem případě sloupec „f“ vyhovuje oběma podmínkám, hlavní je, že vede blízko krále, což bude pro černého zhoubné.

 

Keres - Stahlberg (Zurich 1953)

 
 
 

předešlá stránka -  Pěšcové ostrůvky

obsah

další stránka -  Otevřená diagonála