Pěšcové ostrůvky

 

    Není třeba zdůrazňovat, že semknutá pěšcová struktura je nejlepším způsobem výstavby. Každý pěšák cítí ramena souseda, může dostat nutnou podporu a pomoc. Jinak je tomu, jsou-li pěšci rozděleni na ostrůvky. Zde není odkud čekat pomoc, žádný pěšec prostě nemůže přijít na pomoc. Proto výskyt několika ostrůvků na šachovnici je vážným nedostatkem.

 

Gligorič - Keres (Zurych 1953)

 

Bílý se seriózně opevnil, ale převaha černého je stálého charakteru a pozůstává nejen v aktivním postavení figur, ale hlavně v lepší pěšcové struktuře:

a) všichni černí pěšci jsou spojeni, bílí pěšci jsou oslabeni

b) pěšci d5 a f5 umožňují jezdci vtrhnout na e4. Vymění-li bílý na tomto poli jezdce, objeví se krytý volý pěšec

c)  podaří-li se černému vyhnat pěšce a4, pak volný pěšec „a“ projde bez zábran do dámy. Hotový volný pěšec „h“ tak učinit nemůže, neboť bílé figury nejsou schopny mu vyčistit cestu.

 

 
 
 
 

předešlá stránka -  Slabost periférie

obsah

další stránka -  Otevřené sloupce