Prostor

    Není třeba zdůrazňovat ještě jeden faktor, který velmistr vždy bere v úvahu při hodnocení pozice. Když jedna strana zabírá větší část šachovnice a pěšci a figury této strany stísňují armádu soupeře, tlačí ji na zadní řady, pak to má velký význam pro průběh boje. Je sice brát v úvahu možnosti protiúderu, je-li však převaha v prostoru velká, tak to většinou může stačit k výhře.

 

Smyslov - Golz (Polanica Zdroj 1968)

 
 
 

předešlá stránka -  Dva střelci

obsah

další stránka -  Špatná pozice jedné figury