Slabá pole

 

    Slabé pole možno krátce charakterizovat takto: je to takové pole, které již nelze napadat (pěšcem).  Mnoho však závisí na pozici, např. slabé pole je i takové, které může být napadáno pěšcem soupeře, ale napadení pěšcem povede ke zjevnému zhoršení pozice.

    Při hodnocení pozice velmistr vždy při elementech hodnotí slabá pole v táboře soupeře i ve svém táboře. Ve většině případů nemusí slabost pole hrát rozhodující roli, ale bývají i pozice, kde slabost polí a i slabost jednoho pole je rozhodující. Figura umístěná na tomto poli může vnést zmatek do řad obránce a rozhodnout boj.

 

Botvinnik - Flohr (Moskva 1936)

 
 
 

předešlá stránka -  2. Elementy pozice 

obsah

další stránka -  Slabí pěšci