3. Centrum

 

      Tento element probíráme na konec vůbec ne proto, že by zaujímal mezi elementy poslední místo. Naopak, je to jeden z nejdůležitějších elementů, který v mnohém určuje převahu jedné strany i charakter budoucího boje.

      Již v samém začátku učí šachistu, že má ovládnout centrum a všemi silami jej udržet. Centrum je nejdůležitějším elementem strategického rozmístění v jakékoli bitvě, a to i v šachovém boji.

      Později poznáme, že jen při zabezpečeném centru máme právo začínat útočné operace na křídle, jinak riskujeme připustit nečekaný protiúder v centru, po němž se náš útok stane nesmyslným.

      Staří mistři považovali jakékoli pěšcové centrum za dobré. Začátkem našeho století hypermodernisté objevili, že figurový tlak může být účinnější než centra pěšců, která se mohou ukázat slabými a potřebujícími ochrany.

      Této problematiky se dotkneme v průběhu probírání otázek o centru.

      Nyní probereme velice důležitou tezi, kterou je třeba dobře pochopit a osvojit si: rozmístění pěšců v centru určuje charakter celého boje.

 

Šachová teorie zná tyto druhy centra:

předešlá stránka -  Disharmonie v rozmístění figur

obsah

další stránka -  Pěšcové centrum