Pěšcové centrum

 

    Máme-li v centru dva i více pěšců a soupeř žádného, pak jsme v právu hledat způsoby, jak proniknout s pěšci vpřed a smést soupeřovy síly. Ale soupeř přece nespí, bude nám klást odpor a překážky svými figurami a pěšci se pak mohou ukázat slabými a zahynout. Takže otázka figurového tlaku na centrum vzniká právě při tomto druhu centra.

    Není lehké ocenit pozici při takovém centru.

    Jsou-li centrální pěšci silní a dobře chráněni, pak je pěšcové centrum poziční výhodou.

    Jsou-li centrální pěšci slabí, pak je centrum vážnou slabinou pozice.

 

Furman - Lilienthal (Moskva 1949)

 
 
 

předešlá stránka -  3. Centrum

obsah

další stránka -  Fixované centrum