1. Obecná teorie střední hry

Šachové mistrovství předpokládá získat:

  1. poziční cit
  2. kombinační vidění
  3. umění propočítat varianty      

   

    Teprve když šachista plně ovládne tyto kvality, pak může pochopit pozici, která je před ním na šachovnici, nalézt skrytou kombinační možnost a propočíst všechny nezbytné varianty.

    Budeme se zabývat učením, jak si osvojit tyto tři hlavní kvality. Považujeme za nutné začít poziční hrou – to je základ základů šachu.

    Analyzovat pozici, hodnotit ji a stanovit nutné plány budete nuceni provádět v každé partii, v každé pozici.

předešlá stránka -  Jak se stát velmistrem

obsah

další stránka -  Poziční cit