Výhody dočasné a trvalé

 

    Elementy nejsou stejné ani podle významu, ani podle „dlouhověkosti“.

    Některé výhody jsou trvalé a nemění se v průběhu partie, jiné jsou dočasné a mohou se měnit (zvětšovat nebo zmenšovat anebo i vůbec zmizet).

    Pěšec navíc nebo vážně oslabené královské křídlo soupeře – to jsou výhody trvalé a nadlouho. Máme- li náskok ve vývinu nebo jedna figura soupeře je umístěna špatně – to jsou výhody dočasné a mohou se úplně vypařit v průběhu další hry.

     Není ovšem možno provést ostrou hranici mezi oběma druhy výhod, neboť některé elementy nejsou dostatečně trvalé nebo dočasné. Například otevřený sloupec nebo diagonála se mohou při výměně pěšců uzavřít. To se však neděje tak často.

    Neprovedení nebo pomalost přeměny dočasných výhod v trvalé může přivést k úplné ztrátě výhody:

 

Petrosian - Spassky (Moskva 1949)
 
 
 

předešlá stránka -  Analýza a hodnocení pozice

obsah

další stránka -  Čtyři Steinitzova pravidla