Útok na krále při opačných rošádách

Útok na krále je bezesporu alfou i omegou šachové partie. Ne že by takové ty „strategické popotahovačky“ neměly své kouzlo, ale pro každého šachistu to největší šachové potěšení bezesporu spočívá v tom obětovat co nejvíce materiálu za to, abychom dali soupeřovu králi mat! Anebo i bez toho – prostě abychom mu dali mat! Toť vše!…? Co je pro útok na krále při opačných rošádách charakteristické a důležité? Samozřejmě je to především, jako ostatně při jakémkoliv útoku, převaha sil. Např. kdybyste měli armádu čítající 100 vojáků a zaútočili na stejně početnou armádu, nebo dokonce ještě početnější, rozhodně nebudete mít nijak velkou šanci v tomto souboji zvítězit! Avšak v případě opačných rošád splnění tohoto předpokladu kupodivu většinou nebývá až tak obtížné. Vy útočíte na jednom křídle, soupeř na druhém. Takže převaha sil je tím pádem zajištěna sama od sebe. Díky tomu se však do popředí dostává jiný velice důležitý faktor, a to čas! Co je Vám platné, že budete hrozit jednotahovým matem, když mezitím sami mat dostanete! A ještě poslední důležité pravidlo si zapamatujte – při útoku na krále při opačných rošádách je velice důležité na soupeřova krále co nejrychleji otevřít pro své věže alespoň jeden sloupec, nejlépe i víc! Ale teď již dost řečí a hurá na jednotlivé ukázky!