Útok na krále zadrženého v centru

Útok na krále je bezesporu alfou i omegou šachové partie a není snad tématu, který by mladí šachisté probírali raději než právě útok na krále. Abych však neprodlužoval „neužitečný úvod“, tak hurá na ukázky!…