Poziční cit

Poziční cit v sobě zahrnuje řadu pojmů:

  • analýzu a hodnocení pozice na šachovnici
  • slovní určení úvah o pozici
  • navržení správného plánu hry

                Stupeň rozvoje pozičního citu závisí na řadě příčin. Především na vrozených schopnostech, umění určit rychle bez doplňujícího rozmýšlení hlavní vlastnosti pozice.

                Historie zná šachisty, kteří se netrápili vyčerpávající analytickou prací a určovali vlastnosti pozice „po čichu“. Dostali takový dar od přírody. Přece však v naprosté většině případů závisí zdokonalování pozičního citu na pracné analytické práci, promyšlené turnajové praxi, sebekritickém přístupu k vlastním partiím a vykořeněním všech nedostatků ve své hře. Ovládnout analýzu i hodnocení pozice možno jen po studiu množství šachových pozic a osvojení si pravidel a způsobů, které používají velmistři.

předešlá stránka -  1. Obecná teorie střední hry

obsah

další stránka -  Obecná teorie střední hry